Menu

Skladová evidence

Skladový program je vhodný pro obchodní i výrobní společnosti. Poskytuje okamžitý přehled o stavu zboží či materiálu včetně objednaných a rezervovaných položek, tvorbu různých ceníků, hromadné úpravy cen apod.

Programový balíček pro řízení skladového hospodářství je sestavený z vybraných modulů účetního software KelEXPRESS. Můžete ho používat samostatně nebo využít výhod plynoucích z propojení s ostatními moduly systému KelEXPRESS. Systém nabízíme k užívání za cenu pravidelného měsíčního poplatku podle rozsahu poskytované licence. Platíte jenom to, co opravdu potřebujete, bez vysoké počáteční investice. Po celou dobu máte k dispozici zdarma všechny aktualizace systému a bezplatnou hotline. Software i data jsou umístěna na Vašem serveru, nejedná se tedy o cloudové řešení.

Konfiguraci balíčku si můžete upravit podle svých potřeb. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat – rádi Vám poradíme.

Konfigurace a objednávka Chci vědět více Účetní software KelEXPRESS

Některé z funkcí systému pro řízení skladů

 • evidence skladových zásob metodou aritmetického průměrování jednou měsíčně, případně denně, možnost snadných oprav včetně výdeje z prázdného skladu
 • číselník zboží (materiálu) s možností členění na materiál, polotovary, vlastní výrobu, zboží a ostatní
 • další členění dle číselníku sortimentu
 • inventura po skladech, po oddílech, po regálech
 • inventurní soupisy včetně podpory čteček či tisku čárových kódů
 • podklady pro INTRASTAT, komunikace s aplikací IDES i IntrastatOnLine
 • možnost uložit název zboží vedle češtiny i německy a anglicky
 • automatické rozpouštění dodatečných nákladů (doprava, clo…)
 • zadávání nákupů ze zahraničí v cizí měně (automatický přepočet kurzem)
 • automatická generace dodavatelských objednávek, archivace původních objednávek
 • prodej ze skladu přímo z modulu Faktury vydané, případně Kasa
 • číselník dodavatelů – odběratelů, skladů, středisek, zakázek, akcí, typů zaúčtování, služeb…
 • prodejní ceník – podpora dealerských cen i množstevních slev vyjádřených jak procentem, tak přímo zadanou cenou, možnost sortimentních slev dle odběratelů
 • nastavení účtů pro zaúčtování příjmových a výdejových dokladů, dokladů přecenění a převodek
 • okamžitý přehled o stavu zboží (materiálu) na vybraném skladě, na všech skladech celkem, výpis posledních dodavatelů, odběratelů, objednávek
 • přehledy o kritických stavech udávajících hodnoty jednotlivých materiálů pod hranicí minima, nad hranicí maxima, termíny pro objednání, záporné stavy a položky bez pohybu
 • propracovaná tvorba ceníků, možnost hromadných úprav cen i dle sortimentů včetně exportu a importu z/do Excelu
 • systém prodeje z konsignačních skladů, komisní prodej
 • tiskové sestavy: tisk jednotlivých dokladů, skladové karty, inventurního seznamu, ceníku, porovnání prodejů s loňským rokem…
 • možnost filtrovat všechny tiskové sestavy dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • ocenění skladů dle období, orientační zisky dle skladových karet, dodacích listů, odběratelů
 • zásobování – tisk příjmů a výdejů
 • možnost tisku čárových kódů/štítků na laserových/klasických nebo specializovaných tiskárnách
 • načítání položek pomocí čteček, např. off-line, rádiové či z Excelu do skladových dokladů, podpora i čárových kódů u balení
 • evidence a tvorba podkladů recyklací pro fy. EkoBat, EkoLamp, produkce obalů…
 • podpora elektronických příloh u skladových karet, např. obrázek, excelový sešit atd., včetně možnosti tisku
 • evidence výrobních čísel
 • tvorba makrokaret/skladových skupin, např. PC komplet s možností rozpadu do n-úrovně včetně možnosti objednání podpoložek pod zadaným stavem
 • přidávání nových skladových karet z Excelu, možnost hromadných úprav skladových karet v Excelu a zpětného načtení
 • možnost definice parametrů skladové karty, např. spotřeba/příkon [W], barva, velikost, rychlost atd., lze exportovat do Excelu a zpět
 • podpora zadávání dvojitých množství, např. pro zlatnictví, masný průmysl nebo zemědělství
 • zaznamenání nákupních cen či ceníků od různých dodavatelů

Účetní software KelEXPRESS poroste s Vámi

 • Rozšíření funkčnosti – balíček lze snadno rozšířit o další moduly z nabídky systému KelEXPRESS.
 • Zvětšení počtu uživatelů – pokud potřebujete, aby v některém modulu pracovalo současně více uživatelů, změníte u něho počet licencí.

Výhody pořízení formou pravidelných plateb:

 • možnost užívání systému bez nutnosti velké počáteční investice
 • užívané moduly i počet licencí lze pružně upravovat podle aktuálních potřeb (např. při zeštíhlování nebo rozšiřování firmy)
 • po účetní stránce se software chová jako služba (nákladová položka) – ušetříte si práci s jeho zařazováním do majetku, zhodnocováním, odpisováním a vyřazováním
 • po celou dobu užívání jsou k dispozici všechny nové verze programu zdarma
 • v ceně je zahrnuto poskytování bezplatné podpory (hot-line)
 • platit můžete měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně

Systém KelEXPRESS neustále aktualizujeme dle platné legislativy a rozšiřujeme jeho funkcionalitu ve spolupráci s uživateli.

Potřebujete více informací?

 • Způsob licencování, systémové požadavky a další informace najdete v popisu Účetního software KelEXPRESS.
 • Funkčnost systému je popsána v jednotlivých modulech (viz níže).
Konfigurace a objednávka Chci vědět více Účetní software KelEXPRESS

Konfigurace balíčku

Balíček Skladová evidence zahrnuje moduly:

Balíček můžete doplnit o tyto moduly:

Fiza   Microsoft