Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Mzdový software: kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

Balíček Mzdy a personalistika je určen mzdovým účetním a personalistům, kteří ocení tyto funkce:

 • kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy
 • smluvní, hodinové, časové, tarifní mzdy
 • harmonogramy práce pro libovolné rozložení pracovní doby 
 • průběžný výpočet mzdy během zadávání podkladů
 • neomezený počet vlastních uživatelských složek mezd – příplatků, příjmů a srážek trvalého i jednorázového charakteru
 • výpočet exekucí (srážek při výkonu rozhodnutí), protokol výpočtu 
 • penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění
 • zpracování trvalých i mimořádných záloh na mzdu
 • evidence zdravotního volna a volných dnů (sick days a free days)
 • evidence vzdělání, znalostí, školení, lékařských prohlídek zaměstnanců, osobních dokladů aj.
 • tisk dokumentů (smlouvy, výpovědi, žádostí o lékařskou prohlídku atd.)
 • automatické účtování mezd dle vlastního nastavení (využití modulu Účetnictví zdarma)
 • rozúčtování mzdových nákladů na střediska, akce a zakázky
 • roční zúčtování daně
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou, tisk a elektronické podání vč. všech příloh
 • tisk výplatních pásek do diskrétních obálek (viz obrázek níže), možnost poslání výplatních pásek na soukromý mail zaměstnance
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) , potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti
 • výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • tisk a elektronické podání přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • tisk a elektronické podání ELDP a ONZ
 • tisk a elektronické podání hromadného oznámení zaměstnavatele pro ZP
 • evidence úrazů
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • evidence elektronických příloh
 • elektronické zasílání příkazů k úhradě (s využitím modulu Banka zdarma)
 • hromadné zadávání příjmů, srážek a nepřítomností tabulkovou formou
 • možnost nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým funkcím modulu
 • podklady pro Informační systém o průměrném výdělku (ISPV Trexima, ISP)
 • možnost implementace nových funkcí nebo sestav dle požadavků zákazníka
 • široké spektrum přehledů s možností libovolné filtrace dat a jejich exportu do programů MS Excel, MS Word, Acrobat Reader a dalších
 • napojení na elektronické docházkové systémy ANeT, RON a jiné

Videoukázky naleznete zde.

 

Mzdy a personalistika bez kompromisů

Náš mzdový a personální software umožňuje plnohodnotné propojení s kompletním ekonomickým systémem KelEXPRESS. Nabízíme tak komplexní řešení pro Vaši firmu.

Konfigurace balíčku Mzdy a personalistika

Tento balíček je konfigurován tak, aby umožnoval kompletní zpracování mzdové a personální agendy. Uživatelé mají přístup do modulů Mzdy a personalistika (pro neomezený počet zpracovávaných pracovních poměrů) a Banka (pro elektronické zasílání zpracovaných příkazů k úhradě). Cena balíčku je stanovena pro jednoho uživatele (mzdovou účetní).

V případě, že pro svou práci potřebujete konfiguraci systému upravit, můžete tak učinit podle vlastních představ v ceníku ekonomického software KelEXPRESS.

 

Mzdy - výkaz

 

Mzda, přesčasy

 

Mzda - rekapitulace

 

Výplatní páska

 

Systém nabízíme k užívání za cenu pravidelného měsíčního poplatku dle rozsahu poskytované licence. Platíte jenom to, co opravdu potřebujete, bez vysoké počáteční investice. 

Cena balíčku je uvedena bez DPH, zahrnuje UPGRADE a HOT-LINE.

Konfigurace balíčku Mzdy a personalistika

Modul / verze Cena bez DPH
Mzdy PROFI 500 Kč měsíčně *
CENA BALÍČKU bez DPH 500 Kč měsíčně *

* Při více než 50ti zpracovaných mzdách v měsíci je stanovena individuální cena za modul Mzdy.

Balíček Mzdy a personalistika
zahrnuje tyto moduly
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Balíček Mzdy a personalistika
můžete doplnit o tyto moduly
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace, tok peněz Více
Výroba
Kompletní administrace zakázkové výroby malých a středních firem Více
Hotel
kompletní rezervační hotelový systém Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Docházka
Ruční zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Informace k objednávce: