Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Mzdový software: kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

Balíček Mzdy a personalistika je určen mzdovým účetním a personalistům, kteří ocení tyto funkce:

 • kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy
 • smluvní, hodinové, časové, tarifní mzdy
 • harmonogramy práce pro libovolné rozložení pracovní doby 
 • průběžný výpočet mzdy během zadávání podkladů
 • neomezený počet vlastních uživatelských složek mezd – příplatků, příjmů a srážek trvalého i jednorázového charakteru
 • výpočet exekucí (srážek při výkonu rozhodnutí), protokol výpočtu 
 • penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění
 • zpracování trvalých i mimořádných záloh na mzdu
 • evidence zdravotního volna a volných dnů (sick days a free days)
 • evidence vzdělání, znalostí, školení, lékařských prohlídek zaměstnanců, osobních dokladů aj.
 • tisk dokumentů (smlouvy, výpovědi, žádostí o lékařskou prohlídku atd.)
 • automatické účtování mezd dle vlastního nastavení (využití modulu Účetnictví zdarma)
 • rozúčtování mzdových nákladů na střediska, akce a zakázky
 • roční zúčtování daně
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou, tisk a elektronické podání vč. všech příloh
 • tisk výplatních pásek do diskrétních obálek (viz obrázek níže), možnost poslání výplatních pásek na soukromý mail zaměstnance
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) , potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti
 • výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • tisk a elektronické podání přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • tisk a elektronické podání ELDP a ONZ
 • tisk a elektronické podání hromadného oznámení zaměstnavatele pro ZP
 • evidence úrazů
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • evidence elektronických příloh
 • elektronické zasílání příkazů k úhradě (s využitím modulu Banka zdarma)
 • hromadné zadávání příjmů, srážek a nepřítomností tabulkovou formou
 • možnost nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým funkcím modulu
 • podklady pro Informační systém o průměrném výdělku (ISPV Trexima, ISP)
 • možnost implementace nových funkcí nebo sestav dle požadavků zákazníka
 • široké spektrum přehledů s možností libovolné filtrace dat a jejich exportu do programů MS Excel, MS Word, Acrobat Reader a dalších
 • napojení na elektronické docházkové systémy ANeT, RON a jiné

Pro školy a školská zařízení možnost rozšíření o:

 • vytvoření a elektronické podání Čtvrtletního výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT (P 1-04)
 • vytvoření a elektronické podání Výkazu o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 (P 1c - 01)

Videoukázky naleznete zde.

 

Mzdy a personalistika bez kompromisů

Náš mzdový a personální software umožňuje plnohodnotné propojení s kompletním ekonomickým systémem KelEXPRESS. Nabízíme tak komplexní řešení pro Vaši firmu.

Konfigurace balíčku Mzdy a personalistika

Tento balíček je konfigurován tak, aby umožnoval kompletní zpracování mzdové a personální agendy. Uživatelé mají přístup do modulů Mzdy a personalistika (pro neomezený počet zpracovávaných pracovních poměrů) a Banka (pro elektronické zasílání zpracovaných příkazů k úhradě). Cena balíčku je stanovena pro jednoho uživatele (mzdovou účetní).

V případě, že pro svou práci potřebujete konfiguraci systému upravit, můžete tak učinit podle vlastních představ v ceníku ekonomického software KelEXPRESS.

 

Mzdy - výkaz

 

Mzda, přesčasy

 

Mzda - rekapitulace

 

Výplatní páska

 

Systém nabízíme k užívání za cenu pravidelného měsíčního poplatku dle rozsahu poskytované licence. Platíte jenom to, co opravdu potřebujete, bez vysoké počáteční investice. 

Cena balíčku je uvedena bez DPH, zahrnuje UPGRADE a HOT-LINE.

Konfigurace balíčku Mzdy a personalistika

Modul / verze Cena bez DPH
Mzdy PROFI 500 Kč měsíčně *
CENA BALÍČKU bez DPH 500 Kč měsíčně *

* Při více než 50ti zpracovaných mzdách v měsíci je stanovena individuální cena za modul Mzdy.

Balíček Mzdy a personalistika
zahrnuje tyto moduly
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Balíček Mzdy a personalistika
můžete doplnit o tyto moduly
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem Více
Hotel
kompletní rezervační hotelový systém Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Manažer
Účetní a fakturační informace, tok peněz Více
Informace k objednávce: