Menu

KelMINI BASIC + mzdy

KelMINI BASIC + mzdy

účetní program včetně mezd

2436Kč ročně

Objednat

Účetní program KelMINI – balíček BASIC (jednouživatelská licence) rozšířený o modul MZDY je určen zejména pro menší podnikatele vedoucí účetnictví nebo daňovou evidenci. Za příznivou cenu nabízí řadu nadstandardních funkcí.

Balíček umožňuje v jednom účetním období zpracovat

 • účetnictví – 2500 dokladů
 • přijaté faktury – 300 faktur
 • vydané faktury – 400 faktur
 • pokladna – 300 dokladů
 • banka – 600 pohybů
 • mzdy a personalistika – 3 pracovní poměry v měsíci

Systém KelMINI poroste s Vámi

Snadné rozšíření o další moduly – balíček lze snadno rozšířit o další moduly z nabídky systému KelMINI (Evidence majetku, Sklad, Kasa, Cesty…)

Snadný přechod na vyšší systém KelEXPRESS – pokud budete potřebovat zpracovávat více dokladů nebo pracovat současně více uživatelů, můžete jednoduše přejít na systém KelEXPRESS.

Výhody pořízení formou pravidelných ročních plateb:

 • možnost užívání systému bez nutnosti velké počáteční investice
 • užívané moduly lze pružně upravovat podle aktuálních potřeb
 • po účetní stránce se software chová jako služba (nákladová položka) – ušetříte si práci s jeho zařazováním do majetku, zhodnocováním, odpisováním a vyřazováním
 • po celou dobu užívání jsou k dispozici všechny nové verze programu zdarma
 • v ceně je zahrnuto poskytování bezplatné podpory (hot-line)

Systém KelMINI neustále aktualizujeme dle platné legislativy rozšiřujeme jeho funkcionalitu ve spolupráci s uživateli.

Bohatá funkcionalita

Snadný přístup k datům všech účetních období, sestavy lze převést do různých formátů (Excel, Word, PDF, HTML a dalších) , tvorba vlastních tiskových sestav, stahování kurzů ČNB z internetu, homebanking – elektronické načtení výpisů z banky a odeslání příkazů k úhradě do banky, Manažerská nadstavbaCRM pro řízení vztahů se zákazníky, hromadná fakturace včetně hromadného odesílání faktur e-mailem, hromadná rozesílka upomínek nebo odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků e-mailem, elektronické podepisování PDF dokumentů (např. faktur) a odeslání e-mailem, přehledné zobrazení všech dokladů souvisejících s označeným dokladem, evidence elektronických příloh, generování dokumentů do vlastních šablon, evidence událostí (jednání, telefonátů, úkolů), podpora nočních úloh, automatické zálohování dle plánu a mnohé další funkce.

Propracovaný mzdový systém

Mzdová účetní ocení množství nadstandardních funkcí jako je výpočet exekucíhromadná rozesílka výplatních pásek e-mailem, automatické vyhledání zaměstnanců v insolvenčním rejstříku, evidence zdravotního volna a volných dnů (sick days a free days), evidence vzdělání, znalostí, školení, lékařských prohlídek zaměstnanců, osobních dokladů, výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, hromadné zadávání příjmů, srážek a nepřítomností tabulkovou formou a další.

Moderní technologie MS SQL serveru

Jádro tvoří moderní technologie založená na databázovém MS SQL serveru. Určen je pro provoz na MS SQL Express Edition*, který je od společnosti Microsoft zdarma. Tato moderní technologie nabízí:

 • Vysokou rychlost a stabilitu provozu
 • Vysokou míru zabezpečení dat proti neoprávněným uživatelským zásahům
 • Vysokou spolehlivost uložení dat i při různých selháních výpočetní techniky

*MS SQL Server Express edition 

KelEXPRESS je založen na architektuře klient-server a podmínkou je instalace databázového jádra MS SQL Server 2005 nebo vyššího, avšak vždy pouze Express ediceVýhodou MS SQL Express je skutečnost, že je od společnosti Microsoft k dispozici zdarma. Má však následující omezení:

 • celková velikost ukládaných dat maximálně 4 GB/10GB
 • dokáže využít pouze jeden procesor
 • maximálně využívá 1 GB operační paměti

Cena balíčku je uvedena bez DPH. Více informací se dozvíte v našem ceníku.

Konfigurace balíčku

Balíček KelMINI BASIC + mzdy zahrnuje moduly:

Balíček můžete doplnit o tyto moduly:

Fiza   Microsoft