Menu

Mzdy a personalistika

Mzdový program pro kompletní zpracování mzdové a personální agendy dle aktuálně platné legislativy. Vyniká přehledností a snadným ovládáním.

Modul je součástí účetního software KelEXPRESS. Můžete ho používat samostatně nebo využít výhod plynoucích z propojení s ostatními moduly systému KelEXPRESS. Systém nabízíme k užívání za cenu pravidelného měsíčního poplatku dle rozsahu poskytované licence. Platíte jenom to, co opravdu potřebujete, bez vysoké počáteční investice. Po celou dobu máte k dispozici zdarma všechny aktualizace systému a bezplatnou hotline. Software i data jsou umístěna na Vašem serveru, nejedná se tedy o cloudové řešení.

Program si můžete vyzkoušet ve startovací verzi zdarma. Konfiguraci balíčku si upravte na míru Vašim potřebám. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat – rádi Vám poradíme.

Konfigurace a objednávka Chci vědět více Účetní software KelEXPRESS

Některé z funkcí programu:

 • smluvní, hodinové, časové, tarifní mzdy
 • průběžný výpočet mzdy během zadávání podkladů
 • neomezený počet vlastních uživatelských složek mezd – příplatků, příjmů a srážek trvalého i jednorázového charakteru
 • výpočet exekucí (srážek při výkonu rozhodnutí) i při různých nezabavitelných částkách, protokol výpočtu, exekuce přikázáním jiné peněžní pohledávky ve výši daňového bonusu, sdělení ke srážkám ze mzdy, vystavení příkazu k úhradě k deponovaným srážkám, insolvence
 • penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění
 • zpracování trvalých i mimořádných záloh na mzdu
 • evidence zdravotního volna a volných dnů (sick days a free days)
 • evidence školení, započitatelné praxe, lékařských prohlídek zaměstnanců, rizikových faktorů a rizik ohrožení zdraví, osobních dokladů, vzdělání aj.
 • tisk dokumentů – smlouvy, žádosti o lékařskou prohlídku, mzdové a platové výměry apod.
 • automatické účtování mezd dle vlastního nastavení (využití modulu Účetnictví zdarma)
 • automatické zdanění u hlavního nebo Vámi vybraného pracovního poměru
 • roční zúčtování daně, generování doplatku z ročního zúčtování daně
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou, tisk a elektronické podání vč. všech příloh
 • tisk výplatních pásek do diskrétních obálek, odesílání zaheslovaných výplatních pásek na soukromý e-mail zaměstnanců
 • Welltec System technologie – tisk výplatních pásek na tiskárnách, které je i skládají a zalepují
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti, potvrzení pro účely výživného
 • automatické vyhledání zaměstnanců v insolvenčním rejstříku
 • výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Jmenný seznam OZP, přepočtené stavy, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP
 • tisk a elektronické podání přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • tisk a elektronické podání ELDP, ONZ, příloh k žádosti o dávku
 • tisk a elektronické podání hromadného oznámení zaměstnavatele pro ZP
 • hromadný tisk měsíčních sestav
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v elektronické formě
 • evidence elektronických příloh
 • elektronické zasílání příkazů k úhradě (s využitím modulu Banka zdarma)
 • hromadné zadávání příjmů, srážek a nepřítomností tabulkovou formou
 • možnost nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým funkcím modulu
 • podklady pro Informační systém o průměrném výdělku (ISPV Trexima, ISP)
 • možnost implementace nových funkcí nebo sestav dle požadavků zákazníka
 • široké spektrum přehledů s možností libovolné filtrace dat a jejich exportu do programů MS Excel, MS Word, Acrobat Reader a dalších
 • napojení na elektronické docházkové systémy ANeT, RON, ID-Karta, PowerKey, SYSDO, Kompas a jiné
 • pro agentury práce možnost rozšíření o agenturní zaměstnávání (evidence pracovních míst, dočasné přidělení zaměstnanců k výkonu práce atd.)
 • pro školy a školská zařízení možnost rozšíření o výkazy P 1-04, P 1c-01, evidence volných dnů pro samostudium, fond FKSP …

Podrobnější popis funkcí programu včetně obrázků je v popisu modulu Mzdy a personalistika.

Účetní software KelEXPRESS poroste s Vámi

 • Rozšíření funkčnosti – balíček lze snadno rozšířit o další moduly z nabídky systému KelEXPRESS.
 • Zvětšení počtu uživatelů – pokud potřebujete, aby v některém modulu pracovalo současně více uživatelů, změníte u něho počet licencí.

Výhody pořízení formou pravidelných plateb:

 • možnost užívání systému bez nutnosti velké počáteční investice
 • užívané moduly i počet licencí lze pružně upravovat podle aktuálních potřeb (např. při zeštíhlování nebo rozšiřování firmy)
 • po účetní stránce se software chová jako služba (nákladová položka) – ušetříte si práci s jeho zařazováním do majetku, zhodnocováním, odpisováním a vyřazováním
 • po celou dobu užívání jsou k dispozici všechny nové verze programu zdarma
 • v ceně je zahrnuto poskytování bezplatné podpory (hot-line)
 • platit můžete měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně

Systém KelEXPRESS neustále aktualizujeme dle platné legislativy a rozšiřujeme jeho funkcionalitu ve spolupráci s uživateli.

Potřebujete více informací?

 • Způsob licencování, systémové požadavky a další informace najdete v popisu Účetního software KelEXPRESS.
 • Funkčnost systému je popsána v jednotlivých modulech (viz níže).
Konfigurace a objednávka Chci vědět více Účetní software KelEXPRESS

Konfigurace balíčku

Balíček Mzdy a personalistika zahrnuje moduly:

Balíček můžete doplnit o tyto moduly:

Fiza   Microsoft