Menu

Řízení výroby

Program je určený pro řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

Poskytuje uživatelům podporu od nabídky a zpracování objednávky přes vlastní řízení výrobního procesu až po expedici. Díky kapacitnímu plánování s kontrolou materiálové dostupnosti usnadňuje efektivní řízení výroby včetně nákupu a rezervace materiálu. Umožňuje sledovat a porovnávat plánované výrobní náklady se skutečnými, provádět operativní změny ve výrobním procesu a poskytuje okamžitý přehled o dodacích termínech, nedokončené výrobě či stavu zásob.

Programový balíček je složený z vybraných modulů účetního software KelEXPRESS. Můžete ho používat samostatně nebo využít výhod plynoucích z propojení s ostatními moduly systému KelEXPRESS a pořídit si kompletní systém včetně účetních modulů a mzdové agendy. Systém nabízíme k užívání za cenu pravidelného měsíčního poplatku podle rozsahu poskytované licence. Platíte jenom to, co opravdu potřebujete, bez vysoké počáteční investice. Po celou dobu máte k dispozici zdarma všechny aktualizace systému a bezplatnou hotline. Software i data jsou umístěna na Vašem serveru, nejedná se tedy o cloudové řešení.

Konfiguraci balíčku si můžete upravit podle svých potřeb. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat – rádi Vám poradíme.

Konfigurace a objednávka Chci vědět více Účetní software KelEXPRESS

Některé z funkcí systému pro řízení výroby:

 • evidence objednávek výrobků, zabezpečení materiálu, naplánování a optimalizace využití výrobních kapacit dle priorit zakázek, evidence plnění výroby, vyskladnění materiálu, naskladnění hotových výrobků, vyhodnocení výrobního procesu
 • důraz je kladen na automatizaci procesů, vždy však s možností operativního zásahu uživatele
 • technologické postupy včetně kooperací, kusovníky, kalkulace, dodatečné náklady, evidence výkresů, dokumentů, tabulek a souborů
 • podpora více technologických postupů pro jeden výrobek
 • možnost změny technologického postupu u rozpracovaného výrobku (např. špatné zadání postupu, zapomenutí pracovní operace, apod.)
 • evidence pracovníků a výrobních operací, stanovení úkolové mzdy za jednotlivé operace
 • evidence pracovišť (včetně kooperací) a jejich kapacity (v období dovolených, výluk, oprav zařízení, atd.)
 • tvorba nabídek, poptávek, objednávek
 • objednávky materiálu na základě vyhodnocení aktuální potřeby nebo stanoveného minima
 • sledování stavů objednávek a rozpracovanosti jednotlivých výrobků
 • plné propojení na skladové hospodářství, fakturaci a účetnictví
 • jednoduché generování skladových dokladů pro výdej materiálu/polotovarů a příjem hotových výrobků jedním tlačítkem
 • jednoduché odvody po provedení operace pracovníkem
 • automatické odvody vyjmenovaných pracovišť
 • kontrola, zda všechny operace byly odvedeny
 • evidence výrobních čísel/šarží u výrobků i materiálu
 • možnost tisku výrobních čísel na speciálních tiskárnách
 • vyhodnocení vytížení výrobních kapacit s možností grafického zobrazení
 • vyhodnocení nákladů, rozpracovanosti, pracovníků, pracovišť, období aj.
 • porovnání skutečného a stanoveného času výrobních operací
 • porovnání kalkulované/skutečné/fakturované ceny výrobků

Potřebujete více informací?

 • Způsob licencování, systémové požadavky a další informace najdete v popisu Účetního software KelEXPRESS.
 • Funkčnost systému je popsána v jednotlivých modulech (viz níže).
Konfigurace a objednávka Chci vědět více Účetní software KelEXPRESS

Konfigurace balíčku

Balíček Řízení výroby zahrnuje moduly:

Balíček můžete doplnit o tyto moduly:

Fiza   Microsoft