Registrací získáte
 • časově neomezenou verzi účetního programu KelSTART zdarma
 • program s průběžně aktualizovanou legislativou (včetně EET)
 • bezplatnou zákaznickou podporu (hot-line)
 • e-mailové návody a tipy, jak program používat
 • 600 dokladů v účetnictví
 • 60 přijatých faktur a 60 vydaných faktur
 • 100 pokladních a 100 bankovních dokladů
 • evidenci majetku (3 položky odpisovaného majetku)
 • mzdy a personalistiku pro 2 zaměstnance
 • 150 skladových dokladů
 • 30 objednávek
 • 100 paragonů v modulu Kasa

Na e-mail uvedený při registraci Vám zašleme licenční klíče k účetnímu programu KelSTART, vyplňte tedy o pečlivě registrační údaje.

Registrační údaje


 

Informace pro fyzické osoby poskytované dle článku 13 nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“):

Správce
KELOC CS, s.r.o.
Křižíkova 70b, 612 00 Brno
IČ: 41600681
obchod@keloc-software.cz

Vyplněné údaje budou použity pro následující účely:

 1. Vygenerování licenčního klíče a zaslání klíče e-mailem
 2. Zasílání návodů k práci se systémem
 3. Zasílání informací o aktualizacích systému
 4. Zasílání pokynů k prodloužení registrace na další kalendářní rok
 5. Poskytování podpory na vyžádání

Registrací udělujete souhlas se zpracováním vyplněných údajů pro účely uvedené v bodech 1. až 5.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, stáhněte si prosím demoverzi bez registrace zde.

Vaše osobní údaje budou uloženy ve firmě KELOC CS, s.r.o. pouze po dobu používání registrované demoverze a nebudou předány jiným příjemcům. O ukončení používání registrované demoverze prosím informujte firmu KELOC CS, s.r.o. e-mailem nebo písemně na výše uvedenou adresu správce.

Dle nařízení máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Tato práva prosím uplatňujte zasláním žádosti e-mailem odeslaným z e-mailové adresy uvedené při registraci nebo písemně s Vaším ověřeným podpisem na výše uvedenou adresu správce.

Vaši žádost vyřídíme bezplatně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti) a o vyřízení Vás informujeme e-mailem. V případě nevyřízení žádosti máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Udělený souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat e-mailem odeslaným z e-mailové adresy uvedené při registraci.

Před samotnou instalací programu vyčkejte na email s licenčním číslem. Licenční klíče jsou zasílány po jejich vygenerování na Váš email z adresy info@keloc.cz. Pokud email postrádáte, prohledejte nevyžádanou poštu.