Registrací získáte
 • časově neomezenou verzi účetního programu KelSTART zdarma
 • program s průběžně aktualizovanou legislativou (včetně EET)
 • bezplatnou zákaznickou podporu (hot-line)
 • e-mailové návody a tipy, jak program používat
 • 600 dokladů v účetnictví
 • 60 přijatých faktur a 60 vydaných faktur
 • 100 pokladních a 100 bankovních dokladů
 • evidenci majetku (3 položky odpisovaného majetku)
 • mzdy a personalistiku pro 2 zaměstnance
 • 150 skladových dokladů
 • 30 objednávek
 • 100 paragonů v modulu Kasa

Na e-mail uvedený při registraci Vám zašleme licenční klíče k účetnímu programu KelSTART, vyplňte tedy o pečlivě registrační údaje.

Registrační údaje


 

Registrací dávám souhlas se zasíláním informací o produktech a službách společnosti KELOC CS v elektronické podobě.

Před samotnou instalací programu vyčkejte na email s licenčním číslem. Licenční klíče jsou zasílány po jejich vygenerování na Váš email z adresy info@keloc.cz. Pokud email postrádáte, prohledejte nevyžádanou poštu.