Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky.
Návrh zápočtu

 

 • vedení libovolného počtu bankovních účtů korunových i devizových

 • načtení výpisů z banky (ABO), případná editace těchto bankovních dokladů

 • ruční zadávání bankovních výpisů

 • automatické i ruční spárování bankovních dokladů s fakturami přijatými a vydanými

 • automatické i ruční doúčtování nespárovaných položek (úroků, poplatků, výběrů...)

 • možnost proplacení více faktur kumulovanou platbou

 • okamžitý přehled o stavech na účtech

 • tisk bankovní knihy, výpisů z účtu, košilek

 • možnost filtrace tiskových sestav dle různých parametrů, jíž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • vystavení a tisk návrhů zápočtů, zaúčtování

 • proplácení faktur zápočty, případně jinými způsoby

 • vystavování příkazů k úhradě na faktury přijaté, faktury vydané - dobropisy a ostatní platby

 • plánované příkazy k úhradě

 • evidence a editace vystavených příkazů k úhradě (možnost opakovaného odeslání do banky)

 • odeslání příkazů k úhradě do banky, tisk příkazů k úhradě

 • společné číselníky pro všechny moduly

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky.
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více