Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

 

 • vedení libovolného počtu pokladen korunových i valutových

 • evidence a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů

 • možnost pokladní doklad ihned nebo dodatečně zaúčtovat, opravit a vytisknout

 • snadná práce přímo s pokladním deníkem (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu...)

 • přímé proplacení nejen jednotlivých faktur, ale i možnost proplatit kumulovanou platbou více faktur

 • pokladní deník, pokladní kniha

 • tisk pokladních dokladů, tisk košilek v některé z dodaných grafických podob, nebo vlastním formulářem

 • možnost použití číselníku standardních předkontací pro rychlé vkládání dokladů včetně správného automatického zaúčtování

 • valutová pokladna, rozúčtování dokladů dle aktuálního kurzu

 • hromadný tisk pokladních dokladů dle libovolných filtrů

 • evidence vrácení DPH zahraničním zákazníkům

 • tranzit pokladních dokladů při externím zpracování pokladny

 • práce s číselníky, které jsou společné pro všechny moduly

 • EET (Elektronická Evidence Tržeb)

 

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více