Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.
Přijetí reklamace
Vyřízení reklamace
Řešení reklamace

Reklamace a opravy jsou částí modulu Objednávky a servis.

  • Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.
  • Evidence záručních a pozáručních oprav vlastním nebo externím servisem.
  • Evidence šarží/výrobních čísel včetně historie
  • Výpočet dle data prodeje, zda se jedná o záruční reklamaci
  • Možnost vybrat si položky přímo z faktury vydané/výdejky/paragonu, které se budou reklamovat
  • Můžete používat stavy reklamací včetně barevného odlišení jednotlivých stavů v mřížce
  • Propojení na Servisní listy, výrobní reklamace …
  • Možnost generovat pokladní doklady/paragony pro příjem zálohy u oprav či vracení peněz na jeden klik
  • Lze generovat skladové doklady pro výměnu zboží přímo z reklamačního formuláře také na jeden klik 
  • Zobrazení všech dokladů (ukázání vazeb), které byly použity v rámci reklamace či opravy

 

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více