Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur.
skladová karta

 

 • evidence skladových zásob metodou aritmetického průměrování jednou měsíčně, případně denně, možnost snadných oprav včetně výdeje z prázdného skladu

 • číselník zboží (materiálu) s možností členění na materiál, polotovary, vlastní výrobu, zboží a ostatní

 • další členění dle číselníku sortimentu

 • inventura po skladech, po oddílech, po regálech

 • inventurní soupisy včetně podpory čteček či tisku čárových kódů

 • podklady pro INTRASTAT, komunikace s aplikací IDES i IntrastatOnLine

 • možnost uložit název zboží vedle češtiny i německy a anglicky

 • automatické rozpouštění dodatečných nákladů (doprava, clo...)

 • zadávání nákupů ze zahraničí v cizí měně (automatický přepočet kurzem)

 • automatická generace dodavatelských objednávek, archivace původních objednávek

 • prodej ze skladu přímo z modulu Faktury vydané, případně Kasa

 • číselník dodavatelů - odběratelů, skladů, středisek, zakázek, akcí, typů zaúčtování, služeb...

 • prodejní ceník - podpora dealerských cen i množstevních slev vyjádřených jak procentem, tak přímo zadanou cenou, možnost sortimentních slev dle odběratelů

 • nastavení účtů pro zaúčtování příjmových a výdejových dokladů, dokladů přecenění a převodek

 • okamžitý přehled o stavu zboží (materiálu) na vybraném skladě, na všech skladech celkem, výpis posledních dodavatelů, odběratelů, objednávek

 • přehledy o kritických stavech udávajících hodnoty jednotlivých materiálů pod hranicí minima, nad hranicí maxima, termíny pro objednání, záporné stavy a položky bez pohybu

 • propracovaná tvorba ceníků, možnost hromadných úprav cen i dle sortimentů včetně exportu a importu z/do Excelu

 • systém prodeje z konsignačních skladů, komisní prodej

 • tiskové sestavy: tisk jednotlivých dokladů, skladové karty, inventurního seznamu, ceníku, porovnání prodejů s loňským rokem…

 • možnost filtrovat všechny tiskové sestavy dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • ocenění skladů dle období, orientační zisky dle skladových karet, dodacích listů, odběratelů

 • zásobování - tisk příjmů a výdejů

 • možnost tisku čárových kódů/štítků na laserových/klasických nebo specializovaných tiskárnách

 • načítání položek pomocí čteček, např. off-line, rádiové či z Excelu do skladových dokladů, podpora i čárových kódů u balení

 • evidence a tvorba podkladů recyklací pro fy. EkoBat, EkoLamp, produkce obalů…

 • podpora elektronických příloh u skladových karet, např. obrázek, excelový sešit atd., včetně možnosti tisku

 • evidence výrobních čísel

 • tvorba makrokaret/skladových skupin, např. PC komplet s možností rozpadu do n-úrovně včetně možnosti objednání podpoložek pod zadaným stavem

 • přidávání nových skladových karet z Excelu, možnost hromadných úprav skladových karet v Excelu a zpětného načtení

 • možnost definice parametrů skladové karty, např. spotřeba/příkon [W], barva, velikost, rychlost atd., lze exportovat do Excelu a zpět

 • podpora zadávání dvojitých množství, např. pro zlatnictví, masný průmysl nebo zemědělství

 • zaznamenání nákupních cen či ceníků od různých dodavatelů

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur.
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více