Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

 

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

 • účetní i daňové odpisy, pozastavení daňových odpisů

 • evidence drobného majetku

 • zaúčtování nejen odpisů, ale i pořízení, zvýšení ceny majetku a vyřazení

 • možnost procentuálního rozúčtování odpisů majetku na více středisek, akcí, zakázek

 • účetní odpisy (lineární, daňový, individuální odpis) i daňové odpisy (zrychlený odpis, lineární odpis, pozastavení daňového odpisu) nezávisle na sobě, možnost účetního odpisu do výše předpokládané zbytkové hodnoty

 • různé typy vyřazení majetku

 • nastavení předkontace pro vytvoření účetního dokladu při měsíčním odpisu, při zaúčtování pořízení, vyřazení, zvýšení či snížení pořizovací ceny majetku

 • inventární soupis majetku, přehled odpisů, odpisový plán, přehled aktivního, vyřazeného a odepsaného majetku, přehled technického zhodnocení a zaúčtování zvýšení ceny majetku, zápis o převzetí, vyřazovací protokol, přehled dle středisek, typů zaúčtování a odpisových skupin

 • inventarizace majetku pomocí čárových kódů
 • evidence elektronických příloh

 • tisk karty dlouhodobého majetku

 • číselníky umístění, pracovníků, středisek, typů zaúčtování, odpisových skupin, druhů drobného majetku

Moduly

účetního programu KelMINI
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku.
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více