Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.

 

 • vystavení a tisk tuzemských i zahraničních faktur, běžných, proformafaktur i finančních záloh.

 • možnost vlastního formuláře faktury, plně grafický tisk včetně možnosti využít barev a vlastního loga

 • aktualizace finančních záloh včetně částečné aktualizace, podpora daňových dokladů k platbě

 • vystavení a tisk opravných daňových dokladů (dobropisů) včetně data potvrzení

 • storno faktury, zaúčtování stornodokladu

 • evidence loňských a předlimitních faktur

 • evidence zádržného (pozastávek)
 • automatická evidence daňových dokladů

 • snadná práce přímo s knihou faktur (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu...)

 • společný číselník odběratelů s možností vazby na dodavatele pro všechny moduly včetně evidence událostí (jednání, telefonátů, úkolů...)

 • možnost členění na fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce

 • nastavení předkontací pro jednotlivé typy faktur

 • vytváření šablon pro rychlou fakturaci stiskem jednoho tlačítka

 • propojení z pokladny při hotovostních platbách faktur

 • propojení modulu banky na fakturaci při likvidaci bankovních výpisů

 • tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled dlužníků, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav pohledávek a plateb k určitému dni

 • všechny tiskové sestavy je možno filtrovat dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • data připravená pro tisk lze exportovat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML a celé řady dalších, běžně užívaných v prostředí Windows

 • vystavení upomínek automaticky i výběrem

 • vystavení penalizačních faktur

 • vystavení proformafaktur, jejich proplacení a následná aktualizace

 • automatický přenos dokladů do účetnictví

 • automatická tvorba skladových dokladů z faktury

 • export a import údajů při externím vystavování faktur vydaných

 • automatické přeúčtování podle nového nastavení předkontací

 • tisk košilky

 • stahování aktuálních kurzů z internetu

Moduly

účetního programu KelMINI
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více