Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem

 

 • evidence objednávek výrobků, zabezpečení materiálu, naplánování a optimalizace využití výrobních kapacit dle priorit zakázek, evidence plnění výroby, vyskladnění materiálu, naskladnění hotových výrobků, vyhodnocení výrobního procesu
 • důraz je kladen na automatizaci procesů, vždy však s možností operativního zásahu uživatele

 • technologické postupy včetně kooperací, kusovníky, kalkulace, dodatečné náklady, evidence výkresů, dokumentů, tabulek a souborů

 • podpora více technologických postupů pro jeden výrobek

 • možnost změny technologického postupu u rozpracovaného výrobku (např. špatné zadání postupu, zapomenutí pracovní operace, apod.)

 • evidence pracovníků a výrobních operací, stanovení úkolové mzdy za jednotlivé operace

 • evidence pracovišť (včetně kooperací) a jejich kapacity (v období dovolených, výluk, oprav zařízení, atd.)

 • tvorba nabídek, poptávek, objednávek

 • objednávky materiálu na základě vyhodnocení aktuální potřeby nebo stanoveného minima

 • sledování stavů objednávek a rozpracovanosti jednotlivých výrobků

 • plné propojení na skladové hospodářství, fakturaci a účetnictví

 • jednoduché generování skladových dokladů pro výdej materiálu/polotovarů a příjem hotových výrobků jedním tlačítkem

 • jednoduché odvody po provedení operace pracovníkem

 • automatické odvody vyjmenovaných pracovišť

 • kontrola, zda všechny operace byly odvedeny

 • evidence výrobních čísel/šarží u výrobků i materiálu

 • možnost tisku výrobních čísel na speciálních tiskárnách

 • vyhodnocení vytížení výrobních kapacit s možností grafického zobrazení

 • vyhodnocení nákladů, rozpracovanosti, pracovníků, pracovišť, období aj.

 • porovnání skutečného a stanoveného času výrobních operací

 • porovnání kalkulované/skutečné/fakturované ceny výrobků

Moduly

účetního software KelEXPRESS
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem
Hotel
kompletní rezervační hotelový systém Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Manažer
Účetní a fakturační informace, tok peněz Více